Algemene informatie
Stichting Stimulering Podiumkunsten stelt zichzelf ten doel om podiumkunsten, en actieve deelname hieraan, in de breedste zin van het woord te stimuleren, voor een zo groot mogelijke doelgroep. Om deze doelstelling te kunnen nastreven en verwezenlijken ontplooit de stichting momenteel 3 kernactiviteiten welke aan de bovenzijde van de pagina te vinden zijn: KandiDatabase, Invitéater en Open Podium.
 
De KandiDatabase is het instrument waarmee mensen zichzelf kunnen registreren, voorstellen en profileren. Deze KandiDatabase is altijd het uitgangspunt voor de werving dan wel casting van onze deelnemers ten behoeve van onze eigen podiumactiviteiten of projecten waarvoor wij benaderd zijn.
 
Invitéater is het muzikale theaterplatform van Stichting Stimulering Podiumkunsten. Ons doel is op gezette tijden, liefst jaarlijks, een eigen muzikale theatervoorstelling op de planken te brengen, waarbij een zo breed mogelijke groep mensen de kans krijgt om hierbij podiumervaring op te doen. 
 
Het Open Podium kan, bij voldoende interesse, o.a. het volgende omvatten: Sing Along, workshopsessies en podiumactiviteiten op projectbasis, zoals bijvoorbeeld Sinterklaasshows
Middels deze activiteiten krijgen alle Kandidaten de kans om podiumervaring op te doen, zich te presenteren voor een breed publiek en daarmee direct in de kijker te komen van het artistiek team.
 
 
Tevens bieden wij andere verenigingen, groepen of organisaties van podiumactiviteiten de mogelijkheid ons te benaderen indien zij mensen zoeken voor deelname aan hun evenement. Iedereen die met een actief profiel ingeschreven staat in de KandiDatabase kan hiervoor door ons gevraagd worden.
 
Organiseert u zelf een podiumactiviteit waarvoor u mensen zoekt? Wellicht biedt onze KandiDatabase een oplossing! Neem gerust contact met ons op.
 
 

Sponsoren